Σ168 - 94,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Σ167 - 63,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Σ166 - 79,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & νεφρίτη.

Σ165 - 92,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Σ164 - 86,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & νεφρίτη.

Σ163 - 98,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ162 - 112,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & αιματίτη gold.

Σ161 - 62,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & strawberry quartz.

Σ160 - 62,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & αβεντουρίνη.

Σ159 - 62,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Σ158 - 128,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ157 - 44,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Σ156 - 64,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ155 - 64,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & μαργαριτάρι.

Σ154 - 64,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & μαργαριτάρι.

Σ153 - 149,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925, χλωρίτη & γρανάδα.

Σ152 - 82,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & εσσονίτη.

Σ151 - 79,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ150 - 72,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & μαργαριτάρι.

Σ149 - 56,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ148 - 210,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & χλωρίτες.

Σ147 - 108,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ146 - 58,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ145 - 63,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ144 - 59,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & γρανάδα.

Σ143 - 154,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925, τυρκουαζ & χαλαζία.

Σ142 - 47,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ141 - 47,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ140 - 47,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ139 - 59,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ138 - 194,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925, απατίτη & χαλαζία.

Σ137 - 128,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925, αμέθυστο, αβεντουρίνη, όνυχα & κεχριμπάρι.

Σ136 - 162,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925, διοπτάσιο & χαλαζία.

Σ135 - 56,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ134 - 58,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ133 - 63,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ132 - 50,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ131 - 73,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & τυρκουαζ.

Σ130 - 58,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & γρανάδα.

Σ129 - 187,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ128 - 68,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & αβεντουρίνη.

Σ127 - 126,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & αχάτη.

Σ126 - 87,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ125 - 62,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ124 - 66,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Σ123 - 64,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & ίασπις.

Σ121 - 56,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ121 - 62,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ120 - 62,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & γρανάδα.

Σ119 - 44,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ118 - 137,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925, μαύρη τουρμαλίνη & χαλαζία.

Σ117 - 240,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 &
μαργαριτάρι baroque.

Σ116 - 170,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & εσσονίτη.

Σ115 - 68,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ114 - 150,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925, χαλαζία
& μαύρη τουρμαλίνη.

Σ113 - 94,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & αχάτη.

Σ112 - 98,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 &
κορνεόλη.

Σ111 - 124,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & απατίτη.

Σ110 - 137,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & χλωρίτη.

Σ109 - 124,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & απατίτη.

Σ108 - 44,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ107 - 51,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 &
τυρκουαζ.

Σ106 - 48,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ105 - 68,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ104 - 89,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 &
αβεντουρίνη.

Σ103 - 85,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 &
εσσονίτη.

Σ102 - 114,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 &
εσσονίτη.

Σ101 - 87,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ100 - 98,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 &
κορνεόλη.

Σ099 - 84,00€

Χειροποίητοι κρίκοι σε ασήμι 925.

Σ098 - 104,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 &
λαμπραδορίτη.

Σ097 - 59,00€

Χειροποίητοι κρίκοι σε ασήμι 925.

Σ096 - 64,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ095 - 36,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ094 - 194,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 &
τυρκουαζ.

Σ093 - 42,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ092 - 35,00€ / 62,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ091 - 54,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ090 - 42,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 &
τυρκουαζ.

Σ089 - 75,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & όνυχα.

Σ088 - 48,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ087 - 84,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ086 - 97,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 &
αζουρομαλαχίτη.

Σ085 - 54,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 &
νεφρίτη.

Σ084 - 82,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ083 - 54,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ082 - 54,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ081 - 69,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ080 - 72,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ079 - 94,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 &
φεγγαρόπετρα.

Σ078 - 117,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & αβεντουρίνη.

Σ077 - 76,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & όνυχα.

Σ076 - 72,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & φίλντισι.

Σ075 - 48,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ074 - 124,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925, φίλντισι
& νεφρίτη.

Σ073 - 52,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ072 - 49,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ071 - 37,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ070 - 37,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ069 - 45,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ068 - 67,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ067 - 54,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 &
κυανίτη.

Σ066 - 79,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ065 - 36,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ064 - 53,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ063 - 42,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ062 - 62,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ061 - 42,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ060 - 87,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ059 - 84,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ058 - 84,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ057 - 84,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ056 - 42,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ055 - 68,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ054 - 64,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ053 - 48,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ052 - 87,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Σ051 - 59,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & νεφρίτη.

Σ050 - 62,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ049 - 78,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ048 - 144,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & όνυχα.

Σ047 - 78,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ046 - 56,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & φίλντισι.

Σ045 - 39,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ044 - 56,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ043 - 67,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ042 - 86,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & ίασπις.

Σ041 - 64,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ040 - 82,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & όνυχα.

Σ039 - 184,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ038 - 51,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ037 - 68,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ036 - 96,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ035 - 36,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ034 - 42,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ033 - 66,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ032 - 72,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & όνυχα.

Σ031 - 52,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ030 - 52,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ029 - 110,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ028 - 114,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ027 - 84,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & όνυχα.

Σ026 - 69,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ025 - 82,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ024 - 52,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Σ023 - 108,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & κεχριμπάρι.

Σ022 - 65,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ021 - 64,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & νεφρίτη.

Σ020 - 48,00€ / 56,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ019 - 78,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ018 - 52,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ017 - 56,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Σ016 - 52,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ015 - 98,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ014 - 52,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ013 - 84,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ012 - 58,00€ / 67,00€ / 98,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ011 - 82,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & λαρβικίτη.

Σ010 - 117,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Σ009 - 69,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ008 - 62,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ007 - 95,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ006 - 84,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ005 - 66,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ004 - 135,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ003 - 97,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925 & όνυχα.

Σ002 - 190,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.

Σ001 - 109,00€

Χειροποίητα σκουλαρίκια σε ασήμι 925.