Π210 - 96,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π209 - 178,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, μαλαχίτη & χαλαζία.

Π208 - 54,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π207 - 54,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π206 - 79,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αχάτη.

Π205 - 59,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κυανίτη.

Π204 - 89,00€

Χειροποίητος σταυρός σε ασήμι 925 & όνυχα.

Π203 - 97,00€

Χειροποίητος σταυρός σε ασήμι 925 & γρανάδα.

Π202 - 74,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, απατίτη & χαλαζία.

Π201 - 84,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, τουρμαλίνη & χαλαζία.

Π200 - 72,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, orange agate & χαλαζία.

Π199 - 71,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, οπάλιο & χαλαζία.

Π198 - 59,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π197 - 58,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π196 - 240,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & watermelon agate.

Π195 - 178,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, τυρκουαζ & χαλαζία.

Π194 - 130,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, οπάλιο & εσσονίτη.

Π193 - 134,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π192 - 98,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π191 - 178,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π190 - 175,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π189 - 56,00€

Χειροποίητος σταυρός σε ασήμι 925.

Π188 - 136,00€

Χειροποίητος σταυρός σε ασήμι 925, γρανάδα & κεχριμπάρι.

Π187 - 64,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αμέθυστο.

Π186 - 56,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & όνυχα.

Π185 - 58,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & γρανάδα.

Π184 - 54,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & ίασπις.

Π183 - 62,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Π182 - 52,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & νεφρίτη.

Π181 - 51,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & φίλντισι.

Π180 - 54,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & σοδαλίτη.

Π179 - 57,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Π178 - 79,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & όνυχα.

Π177 - 160,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π176 - 120,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π175 - 152,00€

Χειροποίητη αλυσίδα σε ασήμι 925.

Π174 - 152,00€

Χειροποίητη αλυσίδα σε ασήμι 925.

Π173 - 122,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & λαρβικίτη.

Π172 - 122,00

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & όνυχα.

Π171 - 74,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Π170 - 79,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Π169 - 127,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αμέθυστο.

Π168 - 96,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κεχριμπάρι.

Π167 - 84,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & όνυχα.

Π166 - 148,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & περίδοτο.

Π165 - 194,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & πρενίτη.

Π164 - 95,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & χλωρίτη.

Π163 - 90,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Π162 - 89,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & τουρμαλίνη.

Π161 - 160,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & λαμπραδορίτη.

Π160 - 210,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & aquamarine.

Π159 - 109,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αμέθυστο.

Π158 - 64,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π157 - 79,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & λάπις.

Π156 - 84,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αζουρίτη.

Π155 - 75,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & χρυσόκολλα.

Π154 - 67,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π153 - 78,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & τυρκουαζ.

Π152 - 75,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Π151 - 82,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π150 - 135,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & απατίτη.

Π149 - 720,00€

Χειροποίητη αλυσίδα σε ασήμι 925 & εσσονίτη.

Π148 - 82,00€

Χειροποίητος σταυρός σε ασήμι 925.

Π147 - 148,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, κορνεόλη & εσσονίτη.

Π146 - 78,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π145 - 121,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, χαλαζία &
μαύρη τουρμαλίνη.

Π144 - 67,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αμέθυστο.

Π143 - 89,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & πρενίτη.

Π142 - 75,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & φεγγαρόπετρα.

Π141 - 79,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 &
βρυώδη αχάτη.

Π140 - 135,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & citrine.

Π139 - 138,00€

Χειροποίητος σταυρός σε ασήμι 925.

Π138 - 120,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 &
αστροφυλλίτη.

Π137 - 95,00€

Χειροποίητος σταυρός σε ασήμι 925.

Π136 - 107,00€

Χειροποίητος σταυρός σε ασήμι 925 & αχάτη.

Π135 - 185,00€

Χειροποίητος σταυρός σε ασήμι 925 &
σουγκιλίτη.

Π134 - 78,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & οψιδιανό.

Π133 - 65,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αιματίτη.

Π132 - 138,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π131 - 147,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & πρενίτη.

Π130 - 54,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π129 - 39,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π128 - 48,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π127 - 54,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π126 - 42,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π125 - 149,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & ιολίτη.

Π124 - 89,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αχάτη.

Π123 - 98,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π122 - 310,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & ίασπις.

Π121 - 54,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π120 - 64,00€

Χειροποίητη αλυσίδα σε ασήμι 925.

Π119 - 32,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π118 - 33,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π117 - 35,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π116 - 35,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π115 - 35,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π114 - 35,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π113 - 35,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π112 - 35,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π111 - 58,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π110 - 120,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αχάτη.

Π109 - 53,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & ρουτύλιο.

Π108 - 56,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π107 - 52,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & νεφρίτη.

Π106 - 84,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αιματίτη.

Π105 - 78,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π104 - 96,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & νεφρίτη.

Π103 - 89,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π102 - 127,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Π101 - 148,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & amazon agate.

Π100 - 119,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π099 - 168,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, ζαφείρι & γρανάδα.

Π098 - 149,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Π097 - 132,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, λαμπραδορίτη
& όνυχα.

Π096 - 135,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, αμέθυστο & όνυχα.

Π095 - 110,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, αιματίτη & οψιδιανό.

Π094 - 147,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, απατίτη &
ρουτύλιο.

Π093 - 33,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π092 - 52,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π091 - 33,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π090 - 137,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Π089 - 59,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, ρουμπίνι,
χρυσόλιθο & χαλαζία.

Π088 - 42,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π087 - 49,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & φίλντισι.

Π086 - 59,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, πρενίτη & χαλαζία.

Π085 - 53,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & όνυχα.

Π084 - 42,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & φίλντισι.

Π083 - 57,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, όνυχα & χαλαζία.

Π082 - 47,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & λάπις.

Π081 - 43,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & μάτι τίγρης.

Π080 - 52,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αβεντουρίνη.

Π079 - 48,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αμέθυστο.

Π078 - 45,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & οψιδιανό.

Π077 - 39,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & όνυχα.

Π076 - 42,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π075 - 58,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αμέθυστο.

Π074 - 70,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π073 - 87,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & ρουτύλιο.

Π072 - 145,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π071 - 74,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & λαμπραδορίτη.

Π070 - 59,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αζουρίτη.

Π069 - 60,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 &οψιδιανό.

Π068 - 62,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Π067 - 59,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αμέθυστο.

Π066 - 87,00€

Χειροποίητη αλυσίδα σε ασήμι 925.

Π065 - 62,00€

Χειροποίητη αλυσίδα σε ασήμι 925.

Π064 - 138,00€

Χειροποίητη αλυσίδα σε ασήμι 925.

Π063 - 29,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π062 - 36,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π061 - 87,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & νήμα από μετάξι.

Π060 - 74,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αμέθυστο.

Π059 - 52,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π058 - 62,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π057 - 56,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & φίλντισι.

Π056 - 78,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, βρυώδη αχάτη
& μαργαριτάρι.

Π055 - 62,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π054 - 29,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π053 - 27,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π052 - 27,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π051 - 37,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π050 - 39,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π049 - 37,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π048 - 27,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π047 - 24,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π046 - 27,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π045 - 125,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, όνυχα & αιματίτη.

Π044 - 67,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & νήμα από
μετάξι.

Π043 - 27,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π042 - 52,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & νήμα από
μετάξι.

Π041 - 95,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π040 - 62,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & νήμα από
μετάξι.

Π039 - 47,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 .

Π038 - 84,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & νήμα από
μετάξι.

Π037 - 62,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & νήμα από
μετάξι.

Π036 - 60,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Π035 - 78,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & νήμα από μετάξι.

Π034 - 72,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & όνυχα.

Π033 - 63,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αζουρίτη.

Π032 - 54,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κεχριμπάρι.

Π031 - 72,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π030 - 63,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αβεντουρίνη.

Π029 - 54,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κυανίτη.

Π028 - 132,00€

Χειροποιήτο κολιέ σε ασήμι 925 & κηρονήματα.

Π027 - 275,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Π026 - 107,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π025 - 81,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & σοδαλίτη.

Π024 - 59,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & λάπις.

Π023 - 48,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π022 - 285,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αχάτη.

Π021 - 62,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π020 - 35,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & διαφορετικές επιμεταλλώσεις.

Π019 - 117,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π018 - 69,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & διαφορετικές επιμεταλλώσεις.

Π017 - 64,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π016 - 130,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αιματίτη.

Π015 - 78,00€

Χειροποίητο περιδέραιο σε ασήμι 925, κεχριμπάρι & κηρονήματα.

Π014 - 78,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, κεχριμπάρι & κηρονήματα.

Π013 - 81,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, κορνεόλη & κηρονήματα.

Π012 - 78,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π011 - 102,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π010 - 124,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κηρονήματα.

Π009 - 160,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κηρονήματα.

Π008 - 84,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & χαλαζία.

Π007 - 87,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κηρόνημα.

Π006 - 102,00€

Χειροποίητο περιδέραιο σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Π005 - 84,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & λαρβικίτη.

Π004 - 48,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & νήμα από μετάξι.

Π003 - 62,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π002 - 82,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π001 - 62,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κορνεόλη.