Δ135 - 52,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ134 - 78,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & χαλαζία
super 7.

Δ133 - 84,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 &
κορνεόλη.

Δ132 - 142,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ131 - 320,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ130 - 144,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & χλωρίτη.

Δ129 - 230,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ128 - 74,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & βρυώδη αχάτη.

Δ127 - 176,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ126 - 210,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, σεπτάρια & χαλαζία.

Δ125 - 45,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ124 - 117,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, τυρκουαζ matrix & χαλαζία.

Δ123 - 135,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, κυανίτη & χαλαζία.

Δ122 - 62,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & σουγκιλίτη.

Δ121 - 89,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, αμέθυστο & χαλαζία.

Δ120 - 72,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ119 - 176,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, αβεντουρίνη & χαλαζία.

Δ118 - 44,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & τυρκουαζ.

Δ117 - 67,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 &
λαμπραδορίτη.

Δ116 - 130,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 &
κυανίτη & χαλαζία.

Δ115 - 87,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 &
τυρκουαζ.

Δ114 - 75,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 &
τυρκουαζ.

Δ113 - 42,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & τουρμαλίνη.

Δ112 - 79,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ111 - 96,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 &
αβεντουρίνη.

Δ110 - 94,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ109 - 74,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ108 - 74,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 &
τυρκουαζ.

Δ107 - 69,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & αχάτη.

Δ106 - 162,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ105 - 158,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ104 - 144,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ103 - 156,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ102 - 164,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ101 - 138,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ100 - 120,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ099 - 94,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ098 - 42,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 &
κορνεόλη - κυανίτη.

Δ097 - 176,00€

Χειροποίητο δαχτυλιδι σε ασήμι 925, τοπαζ & χαλαζία.

Δ096 - 73,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 &
αμέθυστο.

Δ095 - 178,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, πρενίτη,
όνυχα & χαλαζία.

Δ094 - 58,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 &
κορνεόλη.

Δ093 - 210,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, χρυσόλιθο, ρουμπίνι & χαλαζία.

Δ092 - 84,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, όνυχα & χαλαζία.

Δ091 - 197,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, λαμπραδορίτη & χαλαζία.

Δ090 - 62,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ089 - 67,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ088 - 39,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 &
αμέθυστο.

Δ087 - 47,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & αμέθυστο.

Δ086 - 56,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ085 - 52,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ084 - 49,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ083 - 36,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ082 - 36,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ081 - 67,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ080 - 58,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ079 - 42,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ078 - 58,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ077 - 59,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ076 - 59,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ075 - 59,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ074 - 62,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ073 - 67,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ072 - 69,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ071 - 220,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, χρυσόλιθο,
τυρκουαζ & χαλαζία.

Δ070 - 195,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, κυπρίτη,
χρυσόκολλα & χαλαζία.

Δ069 - 340,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, ίασπις &
χαλαζία.

Δ068 - 76,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & φίλντισι.

Δ067 - 64,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ066 - 54,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ065 - 67,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ064 - 33,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ063 - 37,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ062 - 37,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ061 - 42,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ060 - 36,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ059 - 33,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ058 - 36,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ057 - 39,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ056 - 84,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ055 - 69,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 &
κορνεόλη.

Δ054 - 187,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, αμέθυστο & χαλαζία.

Δ053 - 98,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, αζουρίτη &
χαλαζία.

Δ052 - 230,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925,
τουρμαλίνη & χαλαζία.

Δ051 - 85,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & λαμπραδορίτη.

Δ050 - 148,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925,
διοπτάσιο, φίλντισι & χαλαζία.

Δ049 - 68,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & χλωρίτη.

Δ048 - 140,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, όνυχα,
χαλαζία & φύλλο χρυσού.

Δ047 - 310,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, αμέθυστο & χαλαζία.

Δ046 - 168,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, τυρκουάζ
& χαλαζία.

Δ045 - 95,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, ρουμπίνι,
όνυχα & χαλαζία.

Δ044 - 217,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, ρουτύλο &
χαλαζία.

Δ043 - 167,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, ρουμπίνι,
όνυχα & χαλαζία.

Δ042 - 178,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, ίασπις, φίλντισι & χαλαζία.

Δ041 - 120,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, όνυχα,
χαλαζία & φύλλο χρυσού.

Δ040 - 109,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 &
φεγγαρόπετρα.

Δ039 - 87,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & χάραξη.

Δ038 - 85,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & χλωρίτη.

Δ037 - 69,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & χάραξη.

Δ036 - 55,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & χάραξη.

Δ035 - 58,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & χάραξη.

Δ034 - 62,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & χάραξη.

Δ033 - 79,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & γρανάδα.

Δ032 - 56,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ031 - 178,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, διοπτάσιο, χαλαζία & φίλντισι.

Δ030 - 57,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & διαφορετικές επιμεταλλώσεις.

Δ029 - 85,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ028 - 124,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ027 - 117,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & χλωρίτη.

Δ026 - 197,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, χαλαζία & ρουμπίνι.

Δ025 - 187,00€

Χειροποιήτο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, χαλαζία & σπεκτρόλιθο.

Δ024 - 240,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, χαλαζία, όνυχα & ρουμπίνι.

Δ023 - 82,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Δ022 - 210,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, όνυχα, φίλντισι & χαλαζία.

Δ021 - 93,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ020 - 93,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ019 - 105,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & κεχριμπάρι.

Δ018 - 119,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ017 - 97,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Δ016 - 108,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ015 - 110,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & τουρμαλίνη.

Δ014 - 98,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & aquamarine.

Δ013 - 210,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, χαλαζία & τουρμαλίνη.

Δ012 - 72,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & χάραξη.

Δ011 - 46,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & χάραξη.

Δ010 - 110,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & κεχριμπάρι.

Δ009 - 57,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Δ008 - 94,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ007 - 140,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ006 - 37,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ005 - 60,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ004 - 54,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925.

Δ003 - 84,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & τουρμαλίνη.

Δ002 - 144,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925 & χλωρίτη.

Δ001 - 74,00€

Χειροποίητο δαχτυλίδι σε ασήμι 925, χαλαζία & σοδαλίτη.