Π036 - 60,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Π035 - 78,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & νήμα από μετάξι.

Π034 - 72,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & όνυχα.

Π033 - 63,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αζουρίτη.

Π032 - 60,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κεχριμπάρι.

Π031 - 72,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π030 - 63,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αβεντουρίνη.

Π029 - 54,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κυανίτη.

Π028 - 132,00€

Χειροποιήτο κολιέ σε ασήμι 925 & κηρονήματα.

Π027 - 220,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Π026 - 57,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & διαφορετικές επιμεταλλώσεις.

Π025 - 81,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αζουρίτη.

Π024 - 59,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & λάπις.

Π023 - 48,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π022 - 240,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αχάτη.

Π021 - 57,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π020 - 27,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & διαφορετικές επιμεταλλώσεις.

Π019 - 117,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π018 - 69,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & διαφορετικές επιμεταλλώσεις.

Π017 - 64,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π016 - 110,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αιματίτη.

Π015 - 78,00€

Χειροποίητο περιδέραιο σε ασήμι 925, κεχριμπάρι & κηρονήματα.

Π014 - 78,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, κεχριμπάρι & κηρονήματα.

Π013 - 81,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925, κορνεόλη & κηρονήματα.

Π012 - 78,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π011 - 102,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π010 - 124,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κηρονήματα.

Π009 - 120,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κηρονήματα.

Π008 - 84,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & χαλαζία.

Π007 - 87,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κηρόνημα.

Π006 - 102,00€

Χειροποίητο περιδέραιο σε ασήμι 925 & κορνεόλη.

Π005 - 67,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & αιματίτη.

Π004 - 48,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & νήμα από μετάξι.

Π003 - 54,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π002 - 82,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925.

Π001 - 62,00€

Χειροποίητο κολιέ σε ασήμι 925 & κορνεόλη.